fbpx

אתם מזמינים, אנחנו
מספקים, כולם אוכלים!

פלטפורמה טכנולוגית להזמנת ארוחות ארוזות אחת אחת בבת אחת מספקת לכל משרד

מה אנחנו עושים?

בין אם אתה משרד של 20 או 2000 עובדים,

דיש מספקת פלטפורמה טכנולוגית להזמנת ארוחות ארוזות אחת אחת
בבת אחת לכל משרד, 99.7% בזמן. ללא דמי שילוח ! ללא עמלת

דיש מספקת את הטעם של כולם על ידי משלוח ארוחות מותאמות
וטעימות. מגובה על ידי צוות שירות לקוחות מהשורה הראשונה.
אנו נוקטים בגישה להתאמה אישית כדי לעזור למצוא את תוכנית
הצהריים המתאימה ביותר למשרד / מקום העבודה תוך צמצום בזבוז
מזון, עמידה במגבלות תזונה אינדיבידואליות ומתן תמיכה מהשורה
הראשונה.

מה אנחנו עושים?

בין אם אתה משרד של 20 או 2000 עובדים,

דיש מספקת פלטפורמה טכנולוגית להזמנת ארוחות ארוזות אחת אחת
בבת אחת לכל משרד, 99.7% בזמן. ללא דמי שילוח ! ללא עמלת

דיש מספקת את הטעם של כולם על ידי משלוח ארוחות מותאמות
וטעימות. מגובה על ידי צוות שירות לקוחות מהשורה הראשונה.
אנו נוקטים בגישה להתאמה אישית כדי לעזור למצוא את תוכנית
הצהריים המתאימה ביותר למשרד / מקום העבודה תוך צמצום בזבוז
מזון, עמידה במגבלות תזונה אינדיבידואליות ומתן תמיכה מהשורה
הראשונה.

מה אנחנו עושים?

בין אם אתה משרד של 20 או 2000 עובדים,

דיש מספקת פלטפורמה טכנולוגית להזמנת ארוחות ארוזות אחת אחת
בבת אחת לכל משרד, 99.7% בזמן. ללא דמי שילוח ! ללא עמלת

דיש מספקת את הטעם של כולם על ידי משלוח ארוחות מותאמות
וטעימות. מגובה על ידי צוות שירות לקוחות מהשורה הראשונה.
אנו נוקטים בגישה להתאמה אישית כדי לעזור למצוא את תוכנית
הצהריים המתאימה ביותר למשרד / מקום העבודה תוך צמצום בזבוז
מזון, עמידה במגבלות תזונה אינדיבידואליות ומתן תמיכה מהשורה
הראשונה.

הזמנה באמצעות האפליקציה, מייל, וטאבלת.

מושלם להזמנות קבוצתיות.

שירות ללא טיפים.

הזמנה באמצעות האפליקציה, מייל, וטאבלת.

מושלם להזמנות קבוצתיות.

שירות ללא טיפים.

יתרונות בדיש

השירותים שלנו

ארוחות קבוצתיות

ארוחות תשלום

פגישות/אירועים

ניהול מטבחונים

איך זה עובד?

מערכת סינון מתקדמת

מערכבת ידידותית עם סינון נוח שיעזור לכם בנינו עבורכם המנות הרלוונטיות עבורכם מתי שבא לכם! לאתר את

נשמח לתת לכם פרטים נוספים